Kontak Ons

Vir enige navrae oor ons Gemeente, kontak ons gerus.

Kontakbesonderhede:

+27 73 899 2323
admin@geesenlewe.co.za

Kantoor Ure:

Ma-Vr ~ 08h30-13h30

BANKBESONDERHEDE:
ABSA Bank
Rekeningnommer: 404 906 9209
Takkode: 632 005