Gebedsgeleenthede

Gebed is een van die belangrikste Christelike aktiwiteite wat daar is. Dit is die basis van ‘n intieme wandel met die Here en berei ook die toekoms voor vir God se Koninkryk om te manifisteer.  Ons bid nie verniet dat Sy Koninkryk moet kom soos in die hemel net so ook op die aarde.  Gebed is verder vir ons ‘n kragtige wapen teen die bose planne van Satan. Dr. Andrew Murray het gesê: “Ek is daar seker van dat ons nooit ten volle sal weet wat die gebed bedoel is om te wees nie, solank as wat ons dit hoofsaaklik beskou as ‘n middel om ons eie Christelike lewe te onderhou. Maar as ons leer om dit te beskou as die vernaamste deel van die werk wat aan ons toevertrou is, die grond en sterkte vir al ons werk, dan sal ons sien dat daar niks is wat ons so moet bestudeer en beoefen as die kuns om reg te bid nie.” Die versoek van die dissipels was: “Here, leer ons bid” (Luk. 11:1). Die kuns van ware gebed en voorbidding kan ons alleen by die Groot Voorbidder, Jesus Christus, leer. Dit is ‘n leerskool waarin ons ook moet toeneem in genade en kennis. Hoewel die gebed in sy beginstadium so eenvoudig is dat die kleinste kind kan bid, is dit terselfdertyd ook die hoogste vorm van arbeid waartoe die mens geroep word. By ons gemeente plaas ons ‘n hoë premie op gebed en wil vra dat ons elkeen die geleenthede sal aangryp vir saam bid. Ons het manne en vroue gebedstye, gebedstye voor dienste, interaktiewe gebeds platforms asook ‘n 24/7 gebeds lokaal.